Föräldraråd

 

Föräldraråd hålls två gånger per år.

Där deltar två styrelserepresentanter från Blåklinten och två föräldrarepresentanter.
Här informerar Blåklinten om verksamheten och frågor lyfts från föräldragruppen.