Klagomål

Från skollagen 4 kap. par. 7-8

En positiv utveckling för våra barn förutsätter goda möjligheter att föra fram klagomål.
Vårt mål är att du skall känna att all personal snabbt och konstruktivt tar hand om dina klagomål och därför är det viktigt att du ska veta vart du skall vända dig.

 

Har du/ni klagomål gällande Förskolan Blåklinten?

  • I första hand ska du vända dig till den personal som arbetar närmast ditt barn eller den personal du själv anser berörs.
  • Om du efter samtal med personalen fortfarande har klagomål kontaktar du rektor.
  • Kvarstår klagomålet efter detta ska denna klagomålsblankett fyllas i och lämnas in till förskolan. 
  • I de fall klagomålen inte kan lösas inom den egna organisationen, d.v.s. Förskolan Blåklinten finns möjlighet att lämna in en anmälan till Karlstad kommun.

Svar ges skriftligen inom 14 dagar.