Utvecklingsområde HT22- VT23 

 

Vi har valt utvecklingsområdet Vår Utemiljö det här läsåret.

 

Vill du läsa mer om det? Ladda hem här nedanför.

 

Utvecklingsområde Vår utemiljö ht22-vt23

  

 

Tidigare års utvecklingsområden: 

Utvecklingsområde Språk ht20-vt21 

Utvecklingsområde Barnkonventionen ht19-vt20 

Utvecklingsområde Digitalisering ht19-vt20 

Utvecklingsområde Språk ht18-vt19

Utvecklingsområde Digitalisering ht18-vt19

Utvecklingsområde HT-17 VT-18 PDF

Focusområden ht16-vt17 Ljud och utemiljö 

Focusområden ht15-vt16 PDF

Focusområden ht14-vt15 PDF